Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. Jeho lordstvo

20. 8. 2012

                   10. kapitola

  "Lorde Carene Ristharte, dědici trůnu svobodného města Teirmu, přísaháš věrnost a neporušitelné spojenectví královně Nasuadě, nejvyšší vládkyni Alagaësie a všem, kdo v budoucnu na trůn v Iliree usednou po ní?" Zvonivý hlas elfa byl zdánlivě tichý, ale dobře slyšitelný pro všechny, kdo stáli na hlavním náměstí před palácem.
  "Přísahám," ozval se pevný hlas Carena Ristharta.
  Opravdu mám takový hlas? pomyslel si skutečný, v této chvíli pro oči přítomných neviditelný Caren, stojící jen pár kroků vedle iluze svého dvojníka, na jejíž vytvoření čarodějové ukládali energii do drahokamů ve svých prstenech již od smrti starého lorda Ristharta. Teď právě nastal ten pravý čas, a tak mladý lord vykročil směrem ke svému dvojníkovi, s nímž v okamžiku splynul. Jeho vytvořený obraz v té chvíli zmizel a on sám se ve stejném okamžiku stal opět viditelným. Skutečný Caren Risthart tak stál opět na správném místě na balkoně svého paláce. Zdálo se, že si nikdo ničeho nevšiml, a mladý Caren musel obdivovat umění městských kouzelníků, které dokázalo všechny oklamat.
  Nato slavnostním hlasem pronesla královna Nasuada:
   "Potom tě prohlašuji, lorde Carene Meone Ristharte, suverénním vládcem svobodného města Teirmu a těším se z našeho spojenectví!"
   Ohlas na její slova se dostavil takřka okamžitě: Ze všech stran byl slyšet bouřlivý potlesk, výkřiky a provolávání slávy královně i mladému vládci, jak město oslavovalo příchod nové epochy ve své dlouhé a slavné historii. Ze všech spadly i poslední obavy o budoucnost, protože stále existovalo v Teirmu mnoho takových, kteří mladou královnu podezřívali z uchvatitelských záměrů.
   Caren postoupil o pár kroků vpřed k zábradlí balkonu a občané Teirmu pozvolna utichli v očekávání slov, která se k nim zřejmě v souladu s panujícími zvyklostmi chystal pronést. Ta na sebe nedala dlouho čekat:
   "Drazí občané Teirmu, stejně jako mí předkové, i já chci přinést do města změnu, která zásadně ovlivní životy všech, kdo v něm žijí! Protože město prosperuje, rozhodl jsem se snížit výši odváděných daní o celou jednu třetinu! Není důvod, aby v takový pro Teirm šťastný čas vaše pokladnice strádaly a zbytečně zely prázdnotou."
   Než ve shromážděném davu propukl další jásot, zaslechl ještě Caren, jak vyslanci a členové rady za ním zalapali po dechu. Jejich nesouhlas a zlost doslova cítil bušit do svých zad.
   Poté předstoupila Nasuada, která se chystala pronést svoji řeč. Než ale stačila cokoli říci, ozvala se hrozivá rána. Lidé se nejprve zmateně a vystrašeně dívali jeden na druhého a poté s nedůvěrou obrátili zraky k elfům, jako by snad vše měli způsobit oni. Zdálo se však, že vznešená rasa se náhlou pozorností davu nenechává nijak vyvést z rovnováhy. Trpaslíkovo tělo v tom samém okamžiku ztuhlo ve střehu, ruka mu sjela k jílci meče a začal pátrat po možné hrozbě. Urgal vedle trpaslíka potichu zavrčel, vycenil tesáky a jeho záda se prohnula, jako páteř šelmy, která se chystá zaútočit.
   Ve stejnou chvíli Nasuada vydala nesrozumitelný výkřik, začala, podobně jako trpaslík, pátrat po zdroji hluku a otáčela při tom hlavou do všech stran. Caren v první chvíli nechápal, co královna dělá. Ve zlomku vteřiny si uvědomil, že strážní se pohnuli a hbitě vykročili směrem, kde stál on, královna a další důležití lidé.
   Na jeden hrozivý okamžik si mladý lord pomyslel, že se jej snad městská rada rozhodla zavraždit. Poté ale zjistil, že strážní obklopují jeho a Nasuadu jen proto, aby je mohli krýt vlastními těly. I on tedy začal hledat zdroj nebezpečí - a našel ho! Vlastně spíše ji. Byla to žena, se kterou se už předtím setkal, a v duchu si přísahal, že pokud ji ještě jednou spatří, okamžitě ji zabije a dá si záležet, aby si to pěkně užila. Dlouhé havraní vlasy a oči, vysmívající se celému světu, žhnoucí nenávistí zpod kápě. Trianna!
   BUM! Další hrozivá rána přinutila Nasuadu sklonit se a znovu pátrat po zdroji hluku. Po chvíli konečně objevila mezi hloučkem lidí nenápadnou ženskou postavu v kápi. Zaměřila tedy na ženu pozornost, a také ji, podobně jako Caren, vzápětí poznala: Trianna! Zavolala na strážné, aby čarodějku zatkli, ale ti následkem nastalé paniky zvládli pouze plnit svůj nejdůležitější úkol - chránit vlastními těly důležité osoby, jako byla ona nebo lord Risthart, jak k tomu byli vycvičeni. Nezdálo se však, že by Trianna chtěla zaútočit. Čarodějka chvatně zamířila k bráně. Královna už chtěla znovu vykřiknout, ať ji zadrží, když v tom se staly současně dvě věci: Trianna zavrávorala, upadla a elf těsně za Nasuadou se vyčerpáním zhroutil. Během chvíle už čarodějku obklopili strážní, kteří v mžiku vyrobili provizorní roubík z kusů látky z vlastních oděvů. Tím jí zacpali ústa, aby nemohla čarovat, svázali jí ruce za zády a trhnutím ji postavili znovu na nohy.
   "Čarodějka náleží pod pravomoc Teirmu! Byla dopadena zde a zde také zavraždila mého otce a panovníka města, o tom není sporu!" vykřikl rozzuřený Caren Risthart už poněkolikáté na celý trůnní sál, kam se všichni nejvyšší představitelé jednotlivých ras po incidentu uchýlili. Za nic na světě nehodlal připustit, aby Nasuada převzala tu prokletou vražedkyni do své pravomoci, a předala ji mírným soudům Království.
   "Vaše lordstvo, ačkoli plně chápu důvody, proč chcete Triannu předat soudu svého města, přesto musím odmítnout. Trianna je občankou Království, a proto bude předána soudu v Iliree! Obávám se, že v případě Trianny by spravedlnost z vašich rukou nemusela být tak nestranná."
   Lord se cítil královnou zrazen, a podíval se po ostatních vyslancích, hledaje u nich podporu, které se také dočkal.
   "Paní Temnolovkyně, ať už chlapec touží po pomstě, nebo ne, měla by mu být dopřána ta čest zabít čarodějku osobně," promluvil urgalský vyslanec. "Vykonaná pomsta v případě té zrádkyně bude současně i vykonanou spravedlností!"
   Nasuadě se zjevně nelíbilo, kam celá věc směřovala. Trpaslík zabručel na souhlas s urgalovými slovy, a ačkoli elf se tvářil neutrálně jako vždy, zřetelně vycítila, že ani on s ní nesouhlasí.
   "Zákony Alagaësie jasně říkají, že vražda nebo nespravedlivý trest ze msty je zakázán!" upozornila je.
   Slovo si vzal opět urgal.
   "A zákony mé rasy říkají, že pomsta za zabití, zmrzačení nebo okradení je povolena, ať už je jakákoli! Mám to snad chápat tak, že zákony mé rasy jsou nižšího řádu, než zákony tvé rasy, Temnolovkyně?"
   Nasuada si už zvykla na to, že urgalové ji neoslovovali veličenstvo, nýbrž "Paní Temnolovkyně". Nyní však vyslanec urgalů záměrně vynechal uctivé "paní", a tím dal najevo své podráždění a nesouhlas s jejím názorem.
   "Ovšem, že ne,“ nedala se Nasuada vyvést z míry. „Ale Trianna je člověk, a podléhá lidským zákonům. Nadto jste to nebyli vy urgalové na vašem území, ale my lidé na našem, kdo ji chytil!"
   Ticho, které se rozhostilo v sále, se pomalu prodlužovalo. Z toho královna vycítila, že vítězství v tomto sporu se kloní na její stranu. Urgala i trpaslíka se jí zřejmě pádnými argumenty podařilo přesvědčit a nyní byli na její straně.
   Caren Risthart musel uznat, že královna Nasuada je schopná politička a diplomatka. Začal přemýšlet, jak situaci zvrátit situaci ve svůj prospěch, ale uvědomil si, že to nedokáže. Když tedy Triannu nemůže nechat mučit a popravit soudně v Teirmu, pak to udělá na cizím území, nepodléhajícím lidským zákonům. Proto si odkašlal a přerušil již neúnosně se prodlužující ticho: 
   "Ehm..., promiňte, Vaše veličenstvo, ale čarodějnici chytil mistr Foilon!"
   To musela Nasuada uznat, a chystala se proto něco říct. Foilon, který se již vzpamatoval z vyčerpání, ji však přerušil:
   "Lord Risthart má pravdu, lidská královno! Byl jsem to já, a proto bude předána elfskému soudu v Ceunonu!" prohlásil rozhodně.
   Královna se zjevně chystala protestovat, a proto elf promluvil znovu:
   "Navíc, nesouhlasila jsi sama před časem s tím, že má rasa převezme soudní procesy nad těmi nejhoršími zločinci? Jaký zločin je horší, než zabití urozeného panovníka?"
   Caren se usmál. 
   Trianna zemře a nic tomu už nezabrání!
   Elf Foilon ale nemohl tušit, že právě předurčil smrt několika svých druhů a dlouhé utrpení lidské čarodějky.
   "Chcete ze mě udělat zabijáka? Kolik zaplatíte?" otázala se později v noci v setmělém přístavu zrůda - temný elf.
   "Nezaplatím! Jako odměnu dostaneš něco, co je pro vás všechny mnohem cennější, než zlato. Dám ti možnost zabít několik tvých elfských ‚přátel'." poslední slovo Caren pronesl posměšně a ironicky. Usmál se pro sebe s vědomím, že temný elf neodmítne.
   A měl pravdu. Oči monstra se žlutě zablýskly, a lord Risthart začal vnímat neuvěřitelnou moc proudící kolem něj. Ačkoli sám tak silný nebyl, díky mistrovské manipulaci dokázal přinutit i temné elfy se vší jejich silou, aby se podřídili jeho vůli. Brzy mu bude patřit celá Alagaësie...


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pochvala

(Marie, 5. 9. 2017 12:18)

Temní elfové???. Jak přesně mají vypadat, kdysi sem četla ságu o temném elfovy jmenoval se Drizzt do Urden, měl tmavou pleť a býlé vlasy a fialové oči (ostatní je měli rudé) a jeho druh si říkal drowové. Škoda že si ho trochu víc nepopsala :(

Argetlam Královrah

(Argetlam Královrah, 20. 8. 2012 10:39)

Snad stihnu o prázdninách ještě dvě kapitoly. Skusím zamakata ;)

Re: Argetlam Královrah

(Kraken, 3. 9. 2012 18:51)

No, zdá se, že se nějak nezadařilo... (;-))

Re: Argetlam Královrah

(Arya, 17. 5. 2016 16:48)

Ty máš i knižní vydání?!

Desátá kapitola

(Lucka Murtagh, 20. 8. 2012 10:02)

Chválím Tvoji novou kapitolu, hezky se Ti to rozvíjí. Piš prosím dál! :-)

Argetlam Královrah

(Argetlam Královrah, 20. 8. 2012 0:20)

Tak kapitola je dokončena. A užijte si děje v Alagaësii. Příště se opět přeneseme za Eragonem, Murtaghem, Safirou a Trnem...